DISCLAIMER

FUSE B.V. (KvK-nummer: 34308644) verleent u namens House of Beauty toegang tot de website www.houseofbeauty.nl (hierna: ‘Website’).

FUSE B.V. en/of House of Beauty, hierna tezamen ook te noemen: ‘Partij’.

Partij behoudt zich het recht voor op ieder door haar te kiezen moment de inhoud, in de breedste zin van het woord, van de Website aan te passen en/of onderdelen te verwijderen, zonder bezoekers van de Website ter zake te informeren.

Op elk aanbod van Partij op de Website zijn de algemene voorwaarden “Algemene Voorwaarden – House of Beauty” van toepassing, welke op een andere locatie/pagina op de Website zijn geplaatst. In geval van strijd tussen het bepaalde in deze disclaimer en de Algemene Voorwaarden – House of Beauty, prevaleert het bepaalde in – laatst vermelde – algemene voorwaarden.

Partij spant zich in om de inhoud van de Website correct en actueel te houden. Desondanks is het mogelijk dat de inhoud niet correct en/of actueel is. Partij kan niet aansprakelijk gesteld worden voor dergelijke fouten en Partij aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid in dergelijke gevallen.

De inhoud van de Website mag niet worden gekopieerd of anderszins worden gebruikt door bezoekers. Dit betekent onder meer, maar is daar nadrukkelijk niet tot beperkt, dat de informatie (waaronder mede begrepen foto- en/of beeldmateriaal en/of merknamen) vermeld/vertoond op de Website niet commercieel en/of anderszins mag worden geëxploiteerd.

Alle rechten van Intellectueel eigendom betreffende de inhoud van de Website liggen volledig bij Partij.

De inhoud van deze disclaimer kan van tijd tot tijd worden aangepast.